Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

Toelichtingen

2019

2018

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

276

244

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

–130

–122

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

–5

–1

Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten

(F19)

141

120