Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De individuele jaarrekening van elk van de Groepsentiteiten wordt gewaardeerd in de valuta van de primaire economische omgeving waarin zij werken (‘de functionele valuta’). De geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld in euro (EUR), de functionele valuta van de Onderneming en tevens de presentatievaluta van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

Bij het opstellen van de jaarrekening van individuele entiteiten, worden transacties in valuta andere dan hun functionele valuta bij een initiële opname omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op de transactiedatum. Monetaire activa en passiva uitgedrukt in vreemde valuta worden op het einde van de verslagperiode omgerekend aan de slotkoers van die dag. Niet-monetaire elementen gewaardeerd aan reële waarde die uitgedrukt zijn in vreemde valuta worden omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op waarderingsdatum. Niet-monetaire elementen gewaardeerd aan historische kostprijs en uitgedrukt in vreemde valuta worden niet omgerekend aan de slotkoers.

Wisselkoersverschillen worden in winst of verlies opgenomen in de periode waarin deze ontstaan, behalve voor:

  • wisselkoersverschillen op monetaire elementen te ontvangen van of te betalen aan een buitenlandse activiteit wiens afwikkeling noch gepland, noch waarschijnlijk is (en dus deel uitmaakt van de netto-investering in een buitenlandse activiteit), die initieel opgenomen worden in de andere elementen van het totaalresultaat onder ‘Wisselkoersverschillen’; en
  • wisselkoersverschillen op transacties met betrekking tot het afdekken van bepaalde valutarisico’s (zie toelichting F35 Financiële instrumenten en beheer van financiële risico’s voor de grondslagen inzake hedge accounting).

De voornaamste wisselkoersen zijn:

 

 

Koers op jaareinde

Gemiddelde koers

 

2019

2018

2019

2018

1 Euro =

 

 

 

 

 

Braziliaanse real

BRL

4,5177

4,4399

4,4132

4,3073

Yuan Renminbi

CNY

7,8229

7,8650

7,7341

7,8064

Britse pond

GBP

0,8513

0,8949

0,8777

0,8847

Indiase roepie

INR

80,1612

79,9766

78,8293

80,7322

Japanse yen

JPY

121,8678

125,8730

122,0180

130,3953

Koreaanse won

KRW

1.298,7512

1.278,2047

1.305,3086

1.298,8877

Mexicaanse peso

MXN

21,2226

22,5201

21,5572

22,7042

Russische roebel

RUB

69,9450

79,7633

72,4580

74,0579

Amerikaanse dollar

USD

1,12305

1,1456

1,1195

1,1809