Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Saldo’s en transacties tussen Solvay nv en (a) haar dochterondernemingen en (b) haar gezamenlijke bedrijfsactiviteiten voor haar aandeel, die verbonden partijen zijn van Solvay nv, werden geëlimineerd in de consolidatie en worden bijgevolg niet opgenomen in deze toelichting. Transacties tussen de Groep en andere verbonden partijen worden hieronder toegelicht.

Aan- en verkooptransacties

In € miljoen

Verkoop van goederen

Aankoop van goederen

2019

2018

2019

2018

Geassocieerde deelnemingen

10

12

5

5

Joint ventures

41

55

23

23

Overige verbonden partijen

30

27

70

49

Totaal

81

95

99

77

In € miljoen

Bedragen verschuldigd door verbonden partijen

Bedragen verschuldigd aan verbonden partijen

2019

2018

2019

2018

Geassocieerde deelnemingen

1

1

 

 

Joint ventures

1

2

2

2

Overige verbonden partijen

8

10

11

10

Totaal

9

13

13

12

Leningen aan verbonden partijen

Vergoedingen aan managers op sleutelposities

Managers op sleutelposities bestaan uit alle leden van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité.
Verschuldigde bedragen met betrekking tot het jaar (vergoedingen) en bestaande verplichtingen op het einde van het jaar in het geconsolideerd overzicht van de financiële positie:

In € miljoen

2019

2018

Salarissen, rechtstreekse sociale voordelen en personeelsbeloningen op korte termijn

3

3

Niet-concurrentiebeding

 

2

Personeelsbeloningen op lange termijn

1

13

Verplichting van op aandelen gebaseerde plannen afgewikkeld in geldmiddelen

6

5

Totaal

10

23

De daling in de lange-termijnbeloningen heeft te maken met de wijzigingen in de samenstelling van het Uitvoerend Comité en het vertrek van de vorige Chief Executive Officer.

Kosten van het jaar:

In € miljoen

2019

2018

Exclusief sociale lasten en belastingen ten laste van de werkgever

Salarissen, rechtstreekse sociale voordelen en personeelsbeloningen op korte termijn

8

9

Niet-concurrentiebeding

 

2

Personeelsbeloningen op lange termijn

2

2

Lasten van op aandelen gebaseerde plannen

9

3

Totaal

19

15