Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De gewone winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar te delen door het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen tijdens de verslagperiode. Het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen is exclusief de eigen aandelen gehouden door de Groep tijdens de verslagperiode.

De verwaterde winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar, aangepast voor het effect van potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden, te delen door het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen, eveneens aangepast voor het aantal potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden in verband met de uitgifte van aandelenopties.

Het aantal potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden is berekend voor het gewogen gemiddelde aantal aandelenopties dat uitstond tijdens de verslagperiode als het verschil tussen de gemiddelde marktprijs van gewone aandelen tijdens de verslagperiode en de uitoefenprijs van de aandelenoptie. Aandelenopties hebben alleen een verwaterend effect als de gemiddelde marktprijs hoger is dan de uitoefenprijs (aandelenopties zijn ‘in the money’).

Voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel zijn er geen aanpassingen doorgevoerd aan het nettoresultaat van het boekjaar (aandeel Solvay).

De gewone en verwaterde bedragen per aandeel voor beëindigde bedrijfsactiviteiten worden gepresenteerd in de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Aantal aandelen (in duizenden)

2019

2018

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (gewoon)

103.177

103.277

Verwaterend effect

227

459

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd)

103.403

103.735

 

2019

2018

Gewone

Verwaterde

Gewone

Verwaterde

Winst van het jaar (Solvay-aandeel), met inbegrip van de beëindigde bedrijfsactiviteiten (in € duizenden)

118.415

118.415

877.219

877.219

Winst/(verlies) van het jaar (Solvay-aandeel), zonder beëindigde bedrijfsactiviteiten (in € duizenden)

–117.582

–117.582

676.565

676.565

Winst per aandeel (met inbegrip van beëindigde bedrijfsactiviteiten) (in €)

1,15

1,15

8,49

8,46

Winst per aandeel (zonder beëindigde bedrijfsactiviteiten) (in €)

–1,14

–1,14

6,55

6,52

Volledige gegevens per aandeel, met inbegrip van dividend per aandeel, staan in het Overzicht van de activiteiten.

De gemiddelde marktprijs voor 2019 was € 96,74 per aandeel (2018: € 110,21 per aandeel). Onderstaande aandelenopties waren out-of-the-money, en hadden derhalve geen verwaterend effect in de betreffende periode, maar kunnen de gewone winst per aandeel in de toekomst mogelijk wel verwateren (zie toelichting F33 Op aandelen gebaseerde betalingen):

Anti-dilutieve aandelenopties

Toekennings­datum

Uitoefenprijs (in €)

Aantal toegekende aandelen­opties

Aantal uitstaande aandelen­opties

Aandelenoptieplan 2013

25/03/2013

104,33

427.943

367.171

Aandelenoptieplan 2014

01/01/2014

101,14

380.151

351.482

Aandelenoptieplan 2015

25/02/2015

114,51

346.617

346.617

Aandelenoptieplan 2017

23/02/2017

111,27

316.935

316.935

Aandelenoptieplan 2018 – 1

27/02/2018

113,11

400.704

400.704

Aandelenoptieplan 2018 – 2

30/07/2018

108,38

72.078

72.078

Aandelenoptieplan 2019

27/02/2019

97,05

438.107

438.107

Totaal

 

 

2.382.535

2.293.094