Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

2019

2018

Kosten voor opstarten en voorstudies

–15

–11

Meer- en minderwaarden op verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa

11

22

Netto wisselkoersresultaten

 

–4

Afschrijving van immateriële activa in verband met PPA

–182

–197

Vermindering van verplichtingen van medische zorgverzekeringen voorzien na de uitdiensttreding (Cytec)

 

24

Andere

55

43

Overige operationele winsten en verliezen

–131

–123