Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Het resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties omvat:

 • winsten en verliezen van de verkoop van dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die geen beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn;
 • overnamekosten van nieuwe bedrijven;
 • winsten en verliezen van de verkoop van vastgoed dat niet direct verbonden is aan een bedrijfsactiviteit;
 • kosten van herstructureringen die voortvloeien uit het beheer van de portefeuille en herevaluaties, met inbegrip van bijzondere waardeverminderingsverliezen voortvloeiend uit de stopzetting van een activiteit of een productie-eenheid; en
 • bijzondere waardeverminderingsverliezen die voortvloeien uit het testen van kasstroomgenererende eenheden.

Het resultaat uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen omvat:

 • de saneringskosten die niet veroorzaakt worden door operationele productiefaciliteiten (gesloten vestigingen, beëindigde productie, milieuvervuiling in vroegere jaren); en
 • de gevolgen van belangrijke juridische geschillen.

Resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties

In € miljoen

2019

2018

Herstructureringskosten en waardeverminderingen

–901

–205

Fusie en overname kosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen

–13

–3

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

–914

–208

Resultaten uit historische sanering en belangrijke geschillen

In € miljoen

2019

2018

Belangrijke juridische geschillen

 

–25

Saneringskosten en andere kosten die niet voortvloeien uit operationele productie-eenheden

–62

–60

Resultaat uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen

–61

–86

In 2019:

 • Herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen hebben voornamelijk betrekking tot:
 • bijzondere waardevermindering betreffende de Novecare Olie- & Gasactiviteit (€ -825 miljoen);
 • bijzondere waardevermindering op overige niet-renderende activa (€ -26 miljoen), voornamelijk te wijten aan de bijzondere waardevermindering op de voorheen geactiveerde elementen verbonden aan de aanpassing van de vereenvoudigings- en transformatieprogramma van de Groep.
 • Fusie- en overnamekosten en winsten en verliezen op vervreemdingen hebben voornamelijk betrekking op de bijzondere waardevermindering op de vordering met betrekking tot de earn-out van de vervreemding in 2017 van de Formulated Resins activiteit (€ -8 miljoen).

In 2018:

 • Herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen betreffen voornamelijk:
 • het vereenvoudigings- en transformatieprogramma van de Groep (€ -185 miljoen);
 • bijzondere waardevermindering in verband met de desinvestering van Porto Marghera (€ -23 miljoen) en andere niet-renderende activa (€ -16 miljoen);
 • terugname bijzondere waardevermindering in verband met een warmtekrachtkoppelingcentrale in Brazilië (€ 22 miljoen).
 • Fusie- en overnamekosten en winsten en verliezen op vervreemdingen hebben betrekking op:
 • de vermogenswinst op de vervreemding van de op fosforderivaten gebaseerde activiteiten (€ 22 miljoen);
 • de geschatte kosten in verband met de evenredige verdeling van Gegarandeerd Minimum Pensioen (€ -14 miljoen) tussen 1990 en 1997 voor de vroegere Rhodia- en Cytec-activiteiten, voorafgaand aan hun acquisitie; en
 • het vermogensverlies op de desinvestering van de natriumcarbonaatactiviteiten in Egypte (€ -7 miljoen).