Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een component van de Groep die ofwel is afgestoten ofwel is geklasseerd als aangehouden voor verkoop (zie toelichting F30 Activa aangehouden voor verkoop), en die:

  • een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt;
  • deel uitmaakt van één enkel gecoördineerd plan om een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied af te stoten; of
  • een dochteronderneming is die uitsluitend is overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht.

Een component van de Groep bestaat uit de bedrijfsactiviteiten en kasstromen die zowel operationeel als voor de financiële verslaggeving kunnen worden onderscheiden van de rest van de Groep.

In het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerd kasstroomoverzicht, en in de informatieverschaffing worden de beëindigde bedrijfsactiviteiten herwerkt voor voorgaande perioden.

2019
In € miljoen

Polyamides

Andere

Totaal

Netto-omzet

1.463

 

1.463

EBIT

332

14

347

Financieel resultaat

–3

1

–2

Belastingen

–109

 

–109

Winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

221

15

236

toegerekend aan Solvay-aandeel

221

15

236

De EBIT voor Polyamides omvat fusie- en overnamekosten van € -16 miljoen.

De € 15 miljoen in de kolom Andere heeft voornamelijk betrekking op waarborgen na afronding van de vervreemding van de Pharma activiteiten en een aanpassing voor de overnameprijs van Indupa.

2018
In € miljoen

Polyamides

Andere

Totaal

Netto-omzet

1.563

 

1.563

EBIT

288

–4

284

Financieel resultaat

–3

 

–3

Belastingen

–80

 

–80

Winst/verlies (–) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

205

–5

201

toegerekend aan Solvay-aandeel

205

–5

201

De EBIT voor Polyamides omvat fusie- en overnamekosten van € -18 miljoen.

De € -5 miljoen in de kolom Andere heeft betrekking op aanpassingen na verkoop in verband met de vervreemding van Acetow.