Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De lijst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures is beschikbaar onder toelichting F43 Lijst van geconsolideerde entiteiten.

De geassocieerde deelnemingen en joint ventures die niet geklasseerd worden als aangehouden voor verkoop/beëindigde bedrijfsactiviteiten worden verwerkt volgens de equity-methode.

In € miljoen

2019

2018

Geassocieerde deel­nemingen

Joint ventures

Totaal

Geassocieerde deel­nemingen

Joint ventures

Totaal

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

17

538

555

15

426

441

Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

2

93

95

3

41

44

Geassocieerde deelnemingen

In € miljoen

2019

2018

Boekwaarde op 1 januari

15

23

Winst van het jaar

2

3

Ontvangen dividenden

–1

–1

Bijzondere waardevermindering

 

–9

Boekwaarde op 31 december

17

15

De tabellen hieronder geven een samenvatting van het overzicht van de financiële positie en de winst- en verliesrekening van de geassocieerde deelnemingen alsof de proportionele consolidatiemethode werd toegepast.

In € miljoen

2019

2018

Overzicht van de financiële positie

 

 

Vaste activa

12

16

Vlottende activa

13

18

Geldmiddelen en kasequivalenten

2

6

Langlopende verplichtingen

1

3

Langlopende financiële schulden

1

2

Kortlopende verplichtingen

8

16

Kortlopende financiële schulden

2

4

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

17

15

 

 

 

Winst- en verliesrekening

 

 

Omzet

32

36

Afschrijvingen

–1

–1

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

1

1

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

2

2

Winst van het jaar

2

2

Totaalresultaat

2

2

Ontvangen dividenden

1

1

Deelnemingen in joint ventures

In € miljoen

2019

2018

Boekwaarde op 1 januari

426

443

Investeringen

11

 

Kapitaalsverhoging

10

 

Winst van het jaar

93

41

Ontvangen dividenden

–25

–24

Wisselkoersverschillen

24

–34

Andere

–1

 

Boekwaarde op 31 december

538

426

In 2019 hebben de verwervingen en de kapitaalsverhogingen betrekking op de investering in Aqua Pharma Group. In 2019 hebben de wisselkoersverschillen voornamelijk betrekking op de evolutie van de Russische roebel ten opzichte van de euro.

In 2018 hadden de wisselkoersverschillen voornamelijk betrekking op de evolutie van de Russische roebel, de Braziliaanse real en de Indiase roepie ten opzichte van de euro.

De tabellen hieronder geven een samenvatting van het overzicht van de financiële positie en de winst- en verliesrekening van de materiële joint ventures alsof de proportionele consolidatiemethode werd toegepast.

2019
In € miljoen

Rusvinyl OOO

Peroxidos do Brasil Ltda

Solvay & CPC Barium Strontium

Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd

Hindustan Gum & Chemicals Ltd

Aqua Pharma Group

EECO Holding en dochter­onder­nemingen

Cogeneration Rosignano

Belang

50,0%

69,4%

75,0%

50,0%

50,0%

50,0%

33,3%

25,4%

Operationele segment

Perfor­mance Chemicals

Perfor­mance Chemicals

Advanced Materials

Perfor­mance Chemicals

Advanced Formu­lations

Perfor­mance Chemicals

Corporate & Business Services

Corporate & Business Services

Overzicht van de financiële positie

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

371

54

11

6

5

19

16

9

Vlottende activa

66

56

46

7

155

11

23

1

Geldmiddelen en kasequivalenten

33

23

9

5

133

6

2

 

Langlopende verplichtingen

135

4

14

 

3

3

16

5

Langlopende financiële schulden

104

1

 

 

 

2

16

5

Kortlopende verplichtingen

59

25

19

4

8

5

18

1

Kortlopende financiële schulden

39

5

7

 

 

 

17

1

Deelnemingen in joint ventures

243

82

24

9

149

21

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

202

82

73

18

28

 

3

 

Afschrijvingen

–25

–5

–2

–1

–1

 

–2

–1

Lasten van schulden

–15

 

 

 

 

 

–1

 

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

1

1

 

 

12

 

1

 

Winstbelastingen

–13

–10

–3

–1

–2

 

 

 

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

51

23

8

2

8

 

1

 

Winst van het jaar

51

23

8

2

8

 

1

 

Andere elementen van het totaalresultaat

25

–1

–1

 

–1

 

 

 

Totaalresultaat

77

21

7

2

7

 

 

 

Ontvangen dividenden

 

7

13

2

3

 

 

 

Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersverschillen.

2018
In € miljoen

Rusvinyl OOO

Peroxidos do Brasil Ltda

Solvay & CPC Barium Strontium

Hindustan Gum & Chemicals Ltd

Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd

EECO Holding en dochter­onder­nemingen

Cogeneration Rosignano

Belang

50,0%

69,4%

75,0%

50,0%

50,0%

33,3%

25,4%

Operationele segment

Perfor­mance Chemicals

Perfor­mance Chemicals

Advanced Materials

Advanced Formu­lations

Perfor­mance Chemicals

Corporate & Business Services

Corporate & Business Services

Overzicht van de financiële positie

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

352

47

11

6

7

17

9

Vlottende activa

53

43

45

152

5

28

4

Geldmiddelen en kasequivalenten

23

19

9

125

3

2

1

Langlopende verplichtingen

189

4

12

4

 

8

 

Langlopende financiële schulden

160

2

 

 

 

8

 

Kortlopende verplichtingen

50

18

15

9

3

33

9

Kortlopende financiële schulden

36

4

 

 

 

33

8

Deelnemingen in joint ventures

167

67

30

145

9

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

183

73

80

40

20

6

3

Afschrijvingen

–22

–4

–1

–1

–1

–2

–1

Lasten van schulden

–17

 

 

 

 

–2

 

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

1

 

7

 

1

 

Winstbelastingen

–1

–6

–3

–2

–1

 

 

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

5

19

9

5

3

1

 

Winst van het jaar

5

19

9

5

3

1

 

Andere elementen van het totaalresultaat

–25

–4

1

–7

 

 

 

Totaalresultaat

–19

14

10

–2

3

 

 

Ontvangen dividenden

 

13

8

2

2

 

 

Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersverschillen.