Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

In overeenstemming met het materialiteitsbeginsel zijn een aantal niet-significante entiteiten niet opgenomen in de consolidatiekring. Deze worden gewaardeerd tegen kostprijs en jaarlijks getoetst op bijzondere waardevermindering, wat als een goede benadering van hun reële waarde wordt beschouwd. Zie voor meer informatie de Grondslagen voor consolidatie.

In € miljoen

2019

2018

Boekwaarde op 1 januari

41

47

Investeringen

 

–2

Vervreemdingen

–5

–2

Kapitaalverhoging

2

1

Wijzigingen in consolidatiemethode

–1

–2

Bijzondere waardeverminderingen/terugname van bijzondere waardeverminderingen

3

–3

Andere

–2

 

Boekwaarde op 31 december

38

41

De rubriek ‘Wijzigingen in de consolidatiemethode’ bevat entiteiten die niet langer onder de materialiteitsdrempels vallen en die verwerkt gaan worden als dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures of geassocieerde deelnemingen.