Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

2019

2018

BTW en andere belastingen

271

351

Leveranciers voorschotten

66

81

Financiële instrumenten – operationeel

167

162

Verzekeringspremies

30

30

Financiële vorderingen

24

14

Vorderingen op vervreemding van activa

 

3

Andere

69

77

Overige vlottende vorderingen

628

719

Financiële instrumenten-operationeel omvatten afgeleide financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden en kasstroomafdekking (zie toelichting F35.A. Overzicht van de financiële instrumenten).