Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De hierna vermelde bedragen zijn volledig geconsolideerd en zijn vóór de eliminatie van intragroepsverrichtingen.

Eind 2019 hadden de volgende drie dochterondernemingen minderheidsbelangen van € 89 miljoen (van in totaal € 111 miljoen).

2019
In € million

Zhejiang Lansol

Solvay Special Chem Japan

Solvay Soda Ash

Eigendomsbelang aangehouden door minderheidsbelangen

45%

33%

20%

Overzicht van de financiële positie

 

 

 

Vaste activa

27

19

300

Vlottende activa

32

22

27

Langlopende verplichtingen

1

1

18

Kortlopende verplichtingen

15

4

24

Winst- en verliesrekening

 

 

 

Omzet

63

65

346

Winst van het jaar

5

3

148

Andere elementen van het totaalresultaat

 

1

–13

Totaalresultaat

5

4

135

Dividenden betaald aan minderheidsbelangen

 

1

31

Deel van de minderheidsbelangen in de winst van het jaar

2

1

30

Gecumuleerde minderheidsbelangen

19

12

58

Eind 2018 hadden de volgende drie dochterondernemingen minderheidsbelangen van € 89 miljoen (van in totaal € 117 miljoen).

In € miljoen

Zhejiang Lansol

Solvay Special Chem Japan

Solvay Soda Ash

Eigendomsbelang aangehouden door minderheidsbelangen

45%

33%

20%

Overzicht van de financiële positie

 

 

 

Vaste activa

23

18

304

Vlottende activa

42

21

28

Langlopende verplichtingen

3

1

13

Kortlopende verplichtingen

23

2

23

Winst- en verliesrekening

 

 

 

Omzet

62

67

321

Winst van het jaar

11

5

142

Andere elementen van het totaalresultaat

–1

2

1

Totaalresultaat

10

7

143

Dividenden betaald aan minderheidsbelangen

 

2

32

Deel van de minderheidsbelangen in de winst van het jaar

5

2

28

Gecumuleerde minderheidsbelangen

17

12

60