Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

2019

2018

Schulden betreffende salarissen en voordelen

293

329

BTW en andere belastingen

112

131

Sociale zekerheid

61

68

Financiële instrumenten – operationeel

187

194

Verzekeringspremies

15

15

Klanten voorschotten

42

31

Overige

82

81

Overige kortlopende verplichtingen

792

848

Financiële instrumenten-operationeel omvatten afgeleide financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden en kasstroomafdekking (zie toelichting F35.A. Overzicht van de financiële instrumenten).