Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In 2019 bedragen de totale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen € 1.906 miljoen, waarvan:

  • lineaire afschrijvingen van € 1.302 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van:
  • kostprijs van de omzet (€ 641 miljoen),
  • administratieve kosten (€ 110 miljoen),
  • kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 83 miljoen),
  • overige (€ 198 miljoen), waaronder € 182 miljoen voor de afschrijving van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (zie toelichting F4 Overige operationele winsten en verliezen);
  • netto bijzondere waardeverminderingsverlies van € 873 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten, te wijten aan de bijzondere waardeverminderingen op de Novecare Olie- & Gasactiviteit (€ -825 miljoen), en op overige niet-renderende activa (€ -26 miljoen), voornamelijk door de bijzondere waardevermindering van voorheen geactiveerde elementen verbonden aan de vereenvoudigings- en transformatieprogramma (zie toelichting F5 Portefeuillebeheer en herevaluaties, historische sanering en belangrijke juridische geschillen).

De stijging in de lineaire afschrijvingen in 2019 ten opzichte van 2018 heeft voornamelijk betrekking op de toepassing van IFRS 16 Leaseovereenkomsten.

In 2018 bedroegen de totale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen € 944 miljoen, waarvan: