Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De overige niet-operationele en niet-cash elementen (€ 24 miljoen) hebben in 2019 voornamelijk betrekking op fusie- en overnamekosten verbonden aan de vervreemding van de Polyamides activiteit (€ 16 miljoen).

De overige niet-operationele en niet-cash elementen voor 2018 (€ -12 miljoen) omvatten hoofdzakelijk resultaten als gevolg van de vervreemding van fosforderivaten (€ -22 miljoen) en de natriumcarbonaatactiviteiten in Egypte (€ 7 miljoen).