Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In 2019

  • de toevoegingen en terugnames van voorzieningen bedragen € 154 miljoen en hebben voornamelijk betrekking op personeelsbeloningen (€ 93 miljoen) en leefmilieu (€ 49 miljoen);
  • de aanwending van voorzieningen bedraagt € -399 miljoen, waarvan € -10 miljoen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten, en heeft voornamelijk betrekking op personeelsbeloningen voor € -223 miljoen, leefmilieu voor € -78 miljoen en herstructureringen voor € -61 miljoen;
  • de aanwending van voorzieningen voor bijkomende vrijwillige bijdragen in de pensioenplannen in het Verenigd Koninkrijk bedraagt € -114 miljoen.

In 2018

  • de toevoegingen en terugnames van voorzieningen bedragen € 315 miljoen. Dit is inclusief de provisie in verband met het vereenvoudigings- en transformatieprogramma van de Groep (€ 177 miljoen);
  • de aanwending van voorzieningen bedraagt € -395 miljoen, waarvan € -5 miljoen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Zie toelichting F34 Voorzieningen voor meer informatie.