Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

2019
In € miljoen

Verwervingen

Vervreemdingen

Totaal

Dochterondernemingen

–6

–31

–37

Andere

–16

 

–16

Totaal deelnemingen

–23

–31

–53

Materiële vaste/immateriële activa

–857

18

–839

Totaal

–880

–13

–892

2018
In € miljoen

Verwervingen

Vervreemdingen

Totaal

Dochterondernemingen

–12

26

14

Andere

–4

 

–4

Totaal deelnemingen

–16

26

10

Materiële vaste/immateriële activa

–833

42

–791

Totaal

–849

69

–781

In 2019

De overname van dochterondernemingen (€ -6 miljoen) betreft voornamelijk betalingen na de overname van Cytec.

De andere verwervingen hebben voornamelijk betrekking op de deelneming in Aqua Pharma Group.

De vervreemding van dochterondernemingen (€ -31 miljoen) betreft voornamelijk fusie- en overnamekosten voor de vervreemding van Polyamides voor € -16 miljoen, bedragen betaald voor de vervreemdingen van Pharma en Indupa zonder impact op de geconsolideerde winst- en verliesrekening van 2019 (€ -19 miljoen), na aftrek van de aflossing van de schulden verbonden aan de vervreemding van de Cross Linkable Compounds activiteit voor € 7 miljoen.

De verwerving van materiële vaste en immateriële activa (€ -857 miljoen) heeft betrekking op verscheidene projecten:

 • Composite Materials: nieuwe productielijn voor sterk presterende partikels voor voorgeïmpregneerde koolstofvezels in Willow Island (Verenigde Staten);
 • Corporate: investering in de Material Science Application Center in Brussel (België);
 • Specialty Polymers: nieuwe productie-eenheid toegewijd aan Polyethersulfone (PESU) in Panoli (India);
 • Specialty Polymers: Groei van de capaciteit voor Polyvinylideenfluoride (PVDF) in Tavaux (Frankrijk);
 • Specialty Polymers: Groei van de latex-capaciteit voor Diofan PVDC in Tavaux (Frankrijk);
 • Technology Solutions: verdubbeling van de capaciteit HALS (hindered amine light stabilizers) in Willow Island (Verenigde Staten).

In 2018

De overname van dochterondernemingen (€ -12 miljoen) had betrekking op betalingen na overname van Cytec.

De vervreemding van dochterondernemingen (€ 26 miljoen) had vooral betrekking op fosforderivaten voor € 54 miljoen, de natriumcarbonaatactiviteiten in Egypte voor € 10 miljoen en fusie- en overnamekosten voor de vervreemding van Polyamides voor € -20 miljoen. Het saldo is samengesteld uit betaalde en ontvangen bedragen voor verkopen in voorgaande jaren die geen invloed hebben op de winst- en verliesrekening 2018 (uitgestelde betaling voor de aanschaf van BASF-aandelen in Solvin van € -22 miljoen en Cross Linkable Compound voor € 4 miljoen).

De verwerving van materiële vaste en immateriële activa (€ -833 miljoen) had betrekking op verschillende projecten:

 • Corporate: investering in de Material Science Application Center in Brussel (België);
 • Soda Ash & Derivatives: renovatie van een warmtekrachtkoppelingscentrale in Bernburg (Duitsland);
 • Special Chem: nieuwe H2O2-fabriek in Rosignano (Italië) en in Zhengiang (China);
 • Speciality Polymers: nieuwe productie-eenheid voor Polyethersulfone (PESU) in Panoli (India);
 • Specialty Polymers: Groei van de capaciteit voor Polyvinylideenfluoride (PVDF) in Tavaux (Frankrijk);
 • Technology Solutions: verdubbeling van de productiecapaciteit van HALS (hindered amine light stabilizers) in Willow Island (Verenigde Staten);

De in 2018 ontvangen geldmiddelen uit de vervreemding van materiële vaste activa had verband met de verkoop van vastgoed (€ 27 miljoen), voornamelijk als gevolg van herstructureringsinitiatieven of portefeuillewijzigingen en geldmiddelen ontvangen uit de vervreemding van immateriële activa in verband met de verkoop van klantenlijsten (€ 15 miljoen).