Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De overige kasstromen uit financieringsactiviteiten (€ -19 miljoen in 2019, € 123 miljoen in 2018) hebben voornamelijk betrekking op marge-stortingen (margin calls) op afdekkingsinstrumenten als onderdeel van de activiteiten van Energy Services.

Voor de handel in futures van verschillende grondstoffen (CO2, energie, gas en kolen) maakt Energy Services gebruik van makelaars. Deze deals zijn onderhevig aan marge-stortingen. Om het kredietrisico van de tegenpartij te dekken, betalen makelaars een marge-storting aan Solvay als het instrument voor Solvay in-the-money staat. Als het instrument echter out-of-the-money staat, betaalt Solvay een marge-storting aan de makelaars. De marge-stortingen worden gepresenteerd als onderdeel van de financiële schuld (zie toelichting F36 Nettoschuld). Kasstromen afkomstig van marge-stortingen worden opgenomen als Overige kasstromen uit financieringsactiviteiten. Deze fluctueert met de reële waarde van het instrument. De daadwerkelijke afwikkeling van de grondstofderivaten vindt plaats na aftrek van de marge-stortingen en het brutobedrag (inclusief marge-stortingen geherklasseerd uit Overige kasstromen uit financieringsactiviteiten) wordt opgenomen in operationele kasstromen.