Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In € miljoen

2019

2018

Te bestemmen winst van het boekjaar

527

526

Overgedragen winst

6.436

6.307

Totaal ter beschikking van de Algemene Vergadering

6.963

6.833

Verwerking

 

 

Brutodividend

397

397

Overgedragen winst

6.566

6.436

Totaal

6.963

6.833