Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

In oktober 2009 klaagde de openbare aanklager van het Strafhof van Alessandria (Italië) diverse personen aan (onder wie medewerkers en oud-medewerkers van Solvay en Ausimont SpA, nu Solvay Specialty Polymers Italy – SSPI) wegens vermeende schendingen van de milieuwetgeving en de volksgezondheidswetgeving. De voorlopige claims van de deelnemende burgerlijke partijen bedroeg ongeveer € 105 miljoen.

In december 2015 veroordeelde het hof van assisen van eerste aanleg van Alessandria drie lokale managers van Solvay/SSPI tot een gevangenisstraf evenals een burgerlijke schadevergoeding van ongeveer € 400.000. Er is door alle partijen beroep aangetekend bij het hof van assisen van beroep van Turijn, wat in juni 2018 tot de volgende uitspraak heeft geleid: 1) vrijspraak van twee algemeen directeuren van SSPI; 2) veroordeling van drie managers van Solvay/SSPI teruggebracht tot 1 jaar en 8 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf; 3) schadevergoeding van € 400.000 aan burgerlijke partijen, met afwijzing van andere burgerlijke vorderingen; 4) seponering van de aanklacht wegens niet uitvoeren van sanering; 5) SSPI is niet aansprakelijk voor schade aan de gemeente Alessandria. Het Openbaar Ministerie heeft een beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie, dat uitsluitend de duur betreft van het vonnis van de drie managers van Solvay/SSPI, terwijl de advocaten van de verdachten hebben verzocht de aanklacht ten gronde te seponeren. Met de uitspraak in december 2019 verwierp het Hof van Cassatie alle ingestelde beroepen en bevestigde het Hof het arrest van het hof van assisen van beroep van Turijn van juni 2018.

Sinds eind 2016 zijn 17 burgerlijke procedures voor de burgerlijke rechtbank van Livorno (Italië) gebracht door oud-medewerkers en familieleden van overleden medewerkers van de Rosignano-fabriek. Zij eisen schadevergoeding (voorlopig vastgesteld op € 9 miljoen) voor ziektes die zouden zijn ontstaan door blootstelling aan asbest. Drie van de 17 procedures zijn tot nu toe geseponeerd, terwijl Solvay in een vierde procedure is veroordeeld tot het betalen van een verwaarloosbaar bedrag aan schadevergoeding (< € 20.000).