Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Het Risicocomité van de Groep heeft de mate waarin de risico’s voor de Groep onder controle zijn en de gevolgen ervan beoordeeld, met voor elk van de criteria een schaal met vier niveaus.

Het Comité heeft zich gebogen over vier belangrijke soorten gevolgen: economische gevolgen, gevolgen voor de mens, gevolgen voor het milieu en gevolgen voor de reputatie. Het heeft beoordeeld in welke mate de risico’s onder controle zijn aan de hand van de volgende vragen:

  • Zijn er risicobeperkings- of bestrijdingsmaatregelen vastgesteld?
  • Zijn deze maatregelen geheel of gedeeltelijk uitgevoerd?
  • Wordt de doeltreffendheid van deze maatregelen gemonitord?

De ernst wordt bepaald door de combinatie van beide scores (gevolg en controleniveau) op het moment van de beoordeling.

Ernst

Risico

Ontwikkeling in ernst

Overeenstemmende materialiteitsaspecten

Stakeholders

Nieuwe risico's: niewe of veranderende risico's die op lange termijn een aanzienlijke impact kunnen hebben en die in de toekomst moeten worden beoordeeld.

Hoog

Veiligheid

Gegevensbeveiling en privacy van de klant
Kritische incidenten risicobeheer

Medewerkers
Lokale gemeenschappen
Klanten

Ethiek en compliance

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

Leveranciers
Medewerkers
Planeet
Investeerders

Industriële

Kritische incidenten risicobeheer
Gezondheit en veiligheid van de medewerkers

Medewerkers
Lokale gemeenschappen

Transportongelukken

Kritische incidenten risicobeheer
Afval en gevaarlijke stoffen

Leveranciers
Medewerkers
Lokale gemeenschappen

Klimaatsverandering

Uitstoot van broeikasgassen
Energie
Duurzame bedrijfsoplossingen
Water en afvalwater

Klanten
Lokale gemeenschappen
Medewerkers
Planeet
Investeerders

Gemiddeld

Gebruik van chemische producten

Afval en gevaarlijke stoffen
Duurzame bedrijfsoplossingen

Klanten
Medewerkers

Emerging

Milieurisico

Emerging

Energie
Water en afvalwater
Uitstoot van broeikasgassen
Duurzame bedrijfsoplossingen

Planeet

Geopolitical risks

Emerging

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

Planeet

De voor Solvay relevante risico’s en de risicobeperkende maatregelen door de Groep worden hieronder uiteengezet. De beschreven risicobeperkende maatregelen vormen geen garantie dat risico’s zich niet voordoen of geen gevolgen hebben voor de Groep, maar ze laten zien hoe Solvay de blootstelling aan risico’s op een proactieve manier beheert.