Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Risicobeschrijving

Risico’s kunnen voortvloeien uit het mogelijk niet naleven van:

 • Solvays Gedragscode voor bedrijfsintegriteit voor integer zakendoen en alle ondersteunende beleidslijnen en procedures,
 • Wet- en regelgeving in de rechtsgebieden waarin Solvay actief is.

Voorbeelden:

 • Er niet in slagen deugdelijk bestuur in een joint venture te implementeren,
 • Directe of indirecte betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen,
 • Het opzettelijk manipuleren van financiële verslaggeving,
 • Corruptie of het omzeilen van interne controles.

Preventie- en mitigerende maatregelen

Solvays Gedragscode voor bedrijfsintegriteit voor integer zakendoen, beleidslijnen en procedures:

 • Is geactualiseerd en aangevuld, en de nieuwe versie wordt begin 2020 verspreid, en
 • Geldt voor alle werknemers, belangrijke leveranciers en joint ventures waarin Solvay een meerderheidsbelang heeft.
 • Daarnaast heeft Solvay verschillende cursussen en communicatieacties over het aanpakken van gedragsrisico’s georganiseerd.

Speciale orming of opleidingen om specifieke risico’s te beperken, zijn onder andere:

 • Maatregelen tegen omkoping en corruptie, concurrentiebelemmerend gedrag, het Gift & Entertainment Tracking System (systeem voor het beheer van geschenken en uitnodigingen),
 • Mensenrechten in bedrijfsbeleid: implementatie, bestuur en training,
 • Het Groepsbrede Speak Up-programma om overtreding van regels te melden, direct aan het management of aan een externe hulplijn.

Belangrijkste activiteiten in 2019

 • Meer dan 96% van de werknemers heeft een opleiding gekregen over de gedragscode van Solvay. In januari 2020 wordt een nieuwe Gedragscode voor bedrijfsintegriteit gelanceerd, die de 'Gedragscode voor integer zakendoen' zal heten. 
 • Er is een Global Human Rights Committee ingesteld om toezicht te houden op de implementatie, naleving en training op het gebied van het mensenrechtenbeleid van de Groep.
 • Meer dan 97% van de vooraf geïdentificeerde leidinggevenden en werknemers in gevoelige functies heeft een anti-omkopings- en anti-corruptieopleiding (ABAC) gevolgd.