Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Milieueffecten

Risicobeschrijving

De activiteiten van Solvay hebben een invloed op het milieu door:

  • het gebruik van grondstoffen op basis van fossiele of niet-hernieuwbare grondstoffen,
  • het verbruik van energie,
  • het verbruik van water,
  • de productie van afval (vast of vloeibaar, gevaarlijk of veilig),
  • de uitstoot van NOx, SOx, vluchtige organische stoffen (VOS) en stof,
  • de uitstoot van broeikasgassen (zie het risico 'Klimaatverandering').

Het risico bestaat dat niet wordt voldaan aan de toenemende en strengere verwachtingen van alle belanghebbenden met betrekking tot die gevolgen voor het milieu.

Preventie- en mitigerende maatregelen

  • In het One Planet-programma van Solvay zal een ambitieuze langetermijnvisie worden vastgesteld met een tussentijds milieuplan voor 2030 voor milieuaspecten met hoge materialiteit.

Geopolitieke rivaliteit

Risicobeschrijving

De geopolitieke rivaliteit zou zich kunnen vertalen in beperkingen voor de activiteiten van de Groep (tarieven, investeringen, intellectueel eigendom, data-eigendom, mobiliteit van het personeel, ...).