Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Wereldwijd is er sprake van economische en politieke onzekerheid, verschuivende machtsverhoudingen, veranderende groeidynamiek, korter wordende marktcycli, snelle technologische ontwikkelingen en toenemende aandacht voor en verwachtingen rond klimaatverandering en energietransitie. In deze context is Solvay ervan overtuigd dat een efficiënte bewaking en beheersing van risico’s de sleutel is tot het bereiken van zijn strategische doelstellingen.